Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Οικονομική βοήθεια σε μητέρες που απέκτησαν τρίτο τέκνο το έτος 2012


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΤΡΙΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (01-01-2012 ΕΩΣ 31-12-2012)

Το Κληροδότημα το έτος 2013 θα διαθέσει €40.000 για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων μητέρων που απέκτησαν τρίτο τέκνο το έτος 2012.


1) Οι ενδιαφερόμενες μητέρες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να κατάγονται από την Πόλη των Ιωαννίνων και να διαμένουν στην Πόλη, να έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο τουλάχιστον μέχρι τη βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και να έχουν λάβει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
Προσοχή
Από 1/1/2011, με τον νόμο 3852/10-ΦΕΚ αριθ. 87/7-6-2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης, ο Δήμος Ιωαννιτών αποτελείται από τους Δήμους: 1) Ιωαννιτών, 2) Ανατολής, 3) Περάματος, 4) Παμβώτιδας, 5) Μπιζανίου και 6) Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων, και επομένως οι ενδιαφερόμενες τρίτεκνες μητέρες που κατάγονται από τους άνω Δήμους, που καταργούνται, θεωρούνται ότι κατάγονται από την Πόλη Ιωαννίνων.
2. Το ετήσιο οικογενειακό καθαρό εισόδημά τους, του προηγούμενου της γέννησης του τρίτου τέκνου έτους, ήτοι το έτος 2011, να μην είναι υψηλότερο από το ποσό των €20.000,00, όπως θα προκύπτει αποκλειστικά από το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ, που εκδόθηκε το 2012 και αφορά τη χρήση από 1-1-2011 έως 31-12-2011.
3. Στις μητέρες που δικαιούνται του χρηματικού βοηθήματος περιλαμβάνονται:
i. Μητέρες που έχουν δύο παιδιά και αποκτούν τρίτο τέκνο.
ii. Μητέρες που δεν έχουν παιδιά και αποκτούν τρίδυμα, τετράδυμα κτλ., δικαιούνται του βοηθήματος για ένα παιδί.
iii. Μητέρες που έχουν ένα παιδί και αποκτούν δίδυμα, τρίδυμα, τετράδυμα κτλ., δικαιούνται του βοηθήματος για ένα παιδί.
iv. Μητέρες που έχουν δύο παιδιά και αποκτούν δίδυμα, τρίδυμα, τετράδυμα κτλ., δικαιούνται του βοηθήματος για ένα παιδί.
Προσοχή:
Οι ενδιαφερόμενες μητέρες να υποβάλουν ΜΟΝΟ τα δικαιολογητικά που ζητούνται παρακάτω, ώστε να μην υποβάλλονται σε ταλαιπωρία να συγκεντρώνουν δικαιολογητικά άσχετα με το αντικείμενο.

2) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενες μητέρες είναι:

1. Το έντυπο της "Αίτησης" και το έντυπο με τα "Προσωπικά Στοιχεία Ενδιαφερόμενης Μητέρας" συμπληρωμένα. Διατίθενται από τα σημεία που αναφέρονται παρακάτω .
2. Πιστοποιητικό Δήμου Ιωαννιτών (άρθρο 1 του νόμου 3539/1997 "Σύσταση των Δήμων και των Κοινοτήτων"), περί εγγραφής των ενδιαφερομένων μητέρων στα Δημοτολόγια με την ακριβή ημερομηνία εγγραφής. Το Πιστοποιητικό αυτό, περί εγγραφής στο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών, γίνεται δεκτό, εφόσον η μεταδημότευση έγινε πριν από την 1/1/2002 ήτοι 10 χρόνια πριν από την γέννηση του 3ου τέκνου.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
4. Επικυρωμένη, από Δημόσια Αρχή, φωτοτυπία του τίτλου σπουδών.
5. Επικυρωμένη, από Δημόσια Αρχή, φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας 6. Επικυρωμένη, από την οικεία ΔΟΥ, φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του έτους 2011.

Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις περιέχονται στην προκήρυξη που έχει δημοσιοποιηθεί στο internet στο site: http://www.klirxe.com
 
H προκήρυξη καθώς και τα έντυπα (αίτηση κλπ.), διατίθενται από 15/02/2013 από το Γραφείο του Κληροδοτήματος, οδός Γαμβέττα 4, τ.κ.10678, Αθήνα, τηλ/Fax. 2103300838, e-mail: klirxefthimiou@yahoo.gr This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και από το γραφείο Αγαθοεργών Καταστημάτων της Ι. Μητρόπολης Ιωαννίνων, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ Γ’ 10, Ιωάννινα, τηλ. 2651026279.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι και 10 Μαΐου 2013.

Αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν μετά την ημερομηνία αυτή ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές (η ημερομηνία της αποστολής θα προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου). Στο φάκελο αποστολής θα αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτου: Προς το Κληροδότημα Χριστοδ. Ευθυμίου, υπόψη Τιμολέοντα Πανταζή, οδός Γαμβέττα 4, τ.κ.106 78 – Αθήνα Προσοχή: Το ποσόν που θα δοθεί σε κάθε μητέρα θα είναι ίσο με το πηλίκο των €40.000,00 δια του αριθμού των δικαιούμενων του χορηγήματος μητέρων. Το χορήγημα δεν θα υπερβαίνει τις €5.000,00 στην περίπτωση που οι δικαιούμενες Μητέρες είναι λιγότερες των οκτώ (8). Από το Κληροδότημα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.