Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Οικονομική Βοήθεια σε Μητέρες που Απέκτησαν Τρίτο Τέκνο - Η υποβολή της αίτησης το αργότερο μέχρι και 30 Απριλίου 2012


Ο  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΕΙ  ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΤΡΙΤΟ ΤΕΚΝΟ ΤΟ 2011 ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ  ΜΕΧΡΙ  30/4/2012.

Περισσότερες πληροφορίες:


Οικονομική Βοήθεια σε Μητέρες που Απέκτησαν Τρίτο Τέκνο:

Το Κληροδότημα το έτος 2012 θα διαθέσει €40.000 για την ενίσχυση οικονομικά αδύναμων μητέρων που απέκτησαν τρίτο τέκνο το έτος 2011.

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

a) Να κατάγονται από την Πόλη των Ιωαννίνων και να διαμένουν στην Πόλη, να έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο τουλάχιστον μέχρι τη βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και να έχουν λάβει τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

b) Το ετήσιο οικογενειακό καθαρό εισόδημά τους, του προηγούμενου της γέννησης του τρίτου τέκνου έτους, ήτοι το έτος 2010, να μην είναι υψηλότερο από το ποσό των €20.000,00, όπως θα προκύπτει αποκλειστικά από το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ.


      Η υποβολή της αίτησης γίνεται αποκλειστικά με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι και 30 Απριλίου 2012.

      (Η αίτηση διατίθεται και από τον Σύλλογό μας. Επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.