Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

ΔΡΑΣΕΙΣ - Έγγραφο συλλόγου προς κ. Δήμαρχο Ιωαννίνων.


‘‘ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – 2010’’


Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2010

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Ιωαννίνων - 2010 ιδρύθηκε στις αρχές του έτους και συγκροτήθηκε σε Σώμα την 5/7/2010, εκπροσωπώντας τους γονείς τριών τέκνων στα πλαίσια του Ν. 3454/2006, διακοσίων περίπου οικογενειών που διαμένουν και εργάζονται στον Νομό μας, (με αυξητική τάση για τον επόμενο χρόνο), επικοινωνούμε μαζί σας, για πρώτη φορά προκειμένου να σας εκφράσουμε την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση των μελών του Συλλόγου για την κατ’ εξακολούθηση επιβάρυνση όχι μόνο από οικονομικής πλευράς αλλά και στα πλαίσια της κοινωνικής και πολιτικής επιβίωσης των τρίτεκνων οικογενειών.
Η ύπαρξη σωστών, δίκαιων και με την αναγκαία κοινωνική ευαισθησία κανόνων και μέτρων συμβάλλουν θετικά και κατά τον καλύτερο τρόπο στη σωστή ανατροφή και μόρφωση των παιδιών και αυριανών σωστών και ενημερωμένων πολιτών που την παρούσα δύσκολή περίοδο είναι ακόμη περισσότερο αναγκαίο και επιτακτικό. Η πολυμελής οικογένεια, με τρία τέκνα και άνω, συμβάλλει τα μέγιστα πέραν των άλλων και στην προσπάθεια αντιμετώπισης του σοβαρότατου δημογραφικού προβλήματος. Αυτή η οικογένεια όμως χρειάζεται και την υποστήριξη της Πολιτείας με στοχευμένα μέτρα που δίνουν προοπτική. Είναι αδιανόητο να θεσπίζονται κάποια θετικά μέτρα όπως με τον Ν. 3454/2006 και στην συνέχεια να αναιρούνται ή και να καταργούνται. Στη χώρα μας η πολυμελής οικογένεια με τρία τέκνα και άνω δέχεται τη σοβαρότερη επίθεση στο όνομα της αντιμετώπισης της παρούσας οικονομικής κρίσης, τη στιγμή που η Ελλάδα έχει έναν από τους μικρότερους δείκτες γονιμότητας. Μια τρίτεκνη μητέρα που μπορούσε μέχρι χθες να βγει στη σύνταξη ύστερα από 20 χρόνια, τώρα πια πρέπει να περιμένει μέχρι τα 65. Αναστέλλεται η χορήγησης στεγαστικών δανείων και επιδότησης ενοικίου μέχρι τις 31/12 του 2010.

Τα κοινωνικά μέτρα είναι απαραίτητα για μια οικογένεια με 3 παιδιά και άνω, διαφορετικά πώς θα τα βγάλουμε πέρα στο σημερινό απαράδεκτο και αντικοινωνικό οικονομικό περιβάλλον;

Η Κυβέρνηση οφείλει να λαμβάνει σοβαρά μέτρα δίνοντας ταυτόχρονα και ισχυρά κίνητρα, με στόχο την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος καθότι η χώρα μας έχει από τους χαμηλότερους δείκτες παγκοσμίως. Η θέσπιση του επιδόματος του τρίτου τέκνου έγινε στα πλαίσια της ασκήσεως δημογραφικής πολιτικής, για να ενθαρρυνθούν οι Έλληνες στην απόκτηση περισσοτέρων παιδιών. Η πατρίδα μας έχει καταντήσει να είναι η τρίτη πλέον γηρασμένη χώρα του κόσμου και έχει μεταβληθεί σ΄ ένα απέραντο γηροκομείο, αφού στην απογραφή του 1961 ο αριθμός των παιδιών ηλικίας μέχρι 14 ετών αριθμούσε σε 2.243.962 δηλ. το 27% του πληθυσμού (που ήταν 8.768.372) και των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών σε 686.654 δηλ. στο 8% του πληθυσμού, το δε 2007 ο αριθμός των παιδιών ηλικίας μέχρι 14 ετών μειώθηκε σε 1.598.684, δηλ. στο 14% περίπου του πληθυσμού (που είναι 11.192.849) και των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών ανήλθε σε 2.082.217 δηλ. στο 19% περίπου του πληθυσμού, πράγμα που σημαίνει ότι τα παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών στα 50 αυτά περίπου χρόνια μειώθηκαν κατά 645.278 και οι ηλικιωμένοι οι άνω των 65 ετών αυξήθηκαν κατά 1.395.563!!

Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης είναι εμφανείς, σοβαρότατες, και επηρεάζουν βασικούς τομείς της χώρας όπως ασφαλιστικό σύστημα, στελέχωση των Ενόπλων Δυνάμεων, μείωση μαθητικού δυναμικού κυρίως στην περιφέρεια, υπέρογκη αύξηση δαπανών για υγειονομική περίθαλψη, μείωση εργατικού δυναμικού, σοβαρή διαφοροποίηση του εθνικού και κοινωνικού ιστού κ.α.

Ο αγώνας των 250.000 οικογενειών με τρία παιδιά πανελλαδικά έχει ένα και μοναδικό στόχο, την ανάγκη άσκησης και χάραξης μιας ορθής δημογραφικής πολιτικής με γνώμονα την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της υπογεννητικότητας και της παράλληλης γήρανσης του πληθυσμού. Αναγκαιότητα που με σαφή τρόπο προσδιορίζεται και στην παράγρ.5 του άρθρου 21 του Συντάγματος πως «O σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους».

Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με τους αιρετούς άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και να σας ζητήσουμε όπως συμβάλλετε, στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και της οικονομικής κρίσης, λαμβάνοντας εμπράκτως μέτρα ελαφρύνσεως των τριτέκνων οικογενειών που διαβιούν στον Δήμο μας.

Για ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε παρακάτω, ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία με διαπιστώσεις-επιπτώσεις-προτάσεις από το πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής της Βουλής το 1993, με θέμα: «Μελέτη Δημογραφικού προβλήματος της Χώρας και διατύπωση προτάσεων».

Μεταξύ των σπουδαιότερων παραγόντων που έχουν δυσμενή επίδραση στο δημογραφικό πρόβλημα είναι:

1) Το υψηλό κόστος απόκτησης κατοικίας, τα υψηλά ενοίκια, και γενικότερα

το δυσανάλογο με τις αποδοχές κόστος διαβίωσης αναγκάζουν τα νέα ζευγάρια να περιορίσουν ή να μεταθέσουν την τεκνοποίηση στο μέλλον.

2) Τα χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος

ανατροφής και εκπαιδεύσεως των παιδιών επιδρούν ανασταλτικά στην απόκτηση πολλών παιδιών.

3) Η ανεργία και η οικονομική ύφεση δημιουργεί προβλήματα και μεταθέτει

την απόκτηση παιδιών. Με την συμμετοχή δε της γυναικός στην αγορά εργασίας περιορίζεται ο διαθέσιμος χρόνος προς τεκνοποίηση.

4) Η λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών δείχνει ότι το παιδί δεν είναι μόνο

θέμα των γονιών αλλά και της πολιτείας και άλλων κοινωνικών φορέων (δήμοι κλπ).


Μεταξύ των επιπτώσεων περιλαμβάνονται:

o Οι πληθυσμιακές μεταβολές επηρεάζουν ολόκληρο τον εθνικό

οργανισμό και την κοινωνική συνοχή.

o Η χώρα μας με την δραματική μείωση των γεννήσεων την τελευταία

δεκαετία διατρέχει μεγάλους κινδύνους, όπως:

• -Μη ανανέωση και διαιώνιση του λαού,

• -Τα πληθυσμιακά κενά που δημιουργούνται σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα υπάρχει κίνδυνος να καλυφθούν από αλλοδαπούς,

• -Στις ένοπλες δυνάμεις δημιουργείται ήδη σοβαρό πρόβλημα λόγω της μειώσεως του αριθμού των στρατευσίμων,

o Οι δαπάνες για την υγεία θα αυξάνουν λόγω της αυξήσεως του

ποσοστού γηράνσεως,

o Η αναλογία εργαζομένων-συνταξιούχων έχει μεταβληθεί σε

επικίνδυνα επίπεδα και απειλείται με κατάρρευση το κοινωνικό-ασφαλιστικό σύστημα.

Μεταξύ των εισηγήσεων περιλαμβάνονται:

1. Οικογένεια με τρία παιδιά πρέπει να χαρακτηρισθεί πολύτεκνη.

2. Ενεργοποίηση φορέων πέραν της πολιτείας, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση με την λήψη καταλλήλων μέτρων.

3. Ενίσχυση του εισοδήματος των νέων ζυγαριών που αποκτούν παιδί.

4. Να ιδρυθούν περισσότεροι βρεφονηπιακοί σταθμοί.


Αφού λάβετε υπόψη σας τα παραπάνω αναφερθέντα, παρακαλούμε για την υλοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, για τις ακόλουθες προτάσεις-εισηγήσεις μας:


Α) Μείωση τουλάχιστον 50% των δημοτικών τελών καθαριότητος, αποχετεύσεως, φωτισμού και δημοτικού φόρου για τις οικογένειες με τρία τέκνα και ανάληψη πρωτοβουλίας από εσάς για την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 ως εξής: «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολυμελείς οικογένειες με τρία τέκνα και άνω.»


Β) Την απαλλαγή από την καταβολή τροφείων των οικογενειών με τρία τέκνα στους παιδικούς σταθμούς με τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους πολυτέκνους.


Γ) Την μείωση διδάκτρων σε δημοτικά ωδεία, κατά αντιστοιχία με τους πολυτέκνους.


Δ) Την επέκταση και στις τρίτεκνες οικογένειες όλων των υφισταμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων που παρέχονται από τους δήμους στους πολυτέκνους.

Ε) 50% έκπτωση και στα 3 παιδιά στις αθλητικές δραστηριότητες των συλλόγων του Δήμου.


ΣΤ) Στις πολιτιστικές δραστηριότητες οι τρίτεκνοι να πληρώνουν μόνον την εγγραφή και να μην υπάρχει μηνιαία υποχρέωση.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθούμε σε ανάλογες αποφάσεις αντίστοιχων Δήμων όπως για παράδειγμα:

Κατόπιν αιτήσεων του Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Αττικής, ισχύουν οι παρακάτω μειώσεις των Δημοτικών Τελών στους λογαρισμούς της ΔΕΗ στους Τρίτεκνους από 1/1/2010:

1) ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Απαλλαγή των Τρίτεκνων

2) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Μείωση στο 50%

3) ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ – Μείωση στο 50%

4) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ – Μείωση στο 50%

5) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – Μείωση στο 50%

6) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – Μείωση στο 50%

7) ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ - Μείωση στο 50%

8) ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - Μείωση στο 50%


Παρακαλούμε ακόμη, για την παραχώρηση ενός χώρου με χρήση ως γραφείο, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, βασική παράμετρος για την εύρυθμη λειτουργία του φορέα μας ως οργάνου ενημέρωσης, βοήθειας και εξυπηρέτησης των μελών.

Η οικονομική μας θέση δεν μας επιτρέπει την ενοικίαση κάποιου ιδιωτικού χώρου, γιατί τα έσοδά μας είναι μόνο οι εισφορές των μελών (20,00 € τον χρόνο).

Είναι πίστη μας ότι η ανταπόκρισή σας θα είναι θετική στο αίτημα των τρίτεκνων οικογενειών που διαμένουν και εργάζονται στον Δήμο και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις δικές σας ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ:

Α) ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Κα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛ: 6932315422

Β) ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Κον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΣΚΑΝΗ ΣΤΟ: 6999076185,

E-mail: geokaskanis@gmail.com

http://triteknoi-ioannina.blogspot.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.